Αἱ ἐπιστολαὶ Κλεοφίλου

Marvin's letters

Composition is, of course, an integral part of learning a language and one that should not be ignored. I have, thus, taken up the habit of writing letters and other types of prose in Ancient Greek to help me work on this aspect of language learning. A lot of these will undoubtedly have countless grammatical errors, but it is a fun occupation which also helps me, although slowly, improve my grammar and even reading comprehension. Thus, you will be able to find those aforementioned prose works of mine here in the original Ancient Greek with both a transliteration and a translation.

Fictional

Ἐπιστολὴ αʹ — Περὶ τοῦ χαλκοῦ

Others

Ἐπιστολὴ βʹ — Περὶ τῶν γλωττῶν αʹ

Ἐπιστολὴ γʹ — Περὶ τῶν γλωττῶν βʹ

Ἐπιστολὴ εʹ — Περὶ τοῦ ἀκοῦσαι τοὺς λόγους τῶν παλαιῶν